Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Czynny :

poniedziałek – piątek: od 7.45 do 15.45
przerwa od 11.00 do 11.15

Siedziba :

34- 721 Raba Wyżna 41
tel. (018) 26 712 31, (18) 50 652 55

fax. (018) 26 712 31

e-mail: gopsrw@ns.onet.pl

Skrytka ePUAP: /gops_rabawyzna/skrytka

NIP: 735-28-54-845

Telefony wewnętrzne:

Świadczenia 21 22 23

Fundusz Alimentacyjny 23

Pracownik socjalny Skawa od nr. 377  27

Pracownicy socjalni 24

Asystent Rodziny 27

Księgowość 26

Karta Dużej Rodziny, 25

Gminna Komisja rozwiązywania problemów Alkoholowych, 25

Punk wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 25