Kontakt


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Czynny :

poniedziałek – piątek: od 7.45 do 15.45
przerwa od 11.00 do 11.15

Siedziba :

34- 721 Raba Wyżna 41
tel. (018) 26 712 31
fax. (018) 26 712 31

e-mail: gopsrw@ns.onet.pl

Skrytka ePUAP: /gops_rabawyzna/skrytka

NIP: 735-28-54-845