Ankieta – diagnoza przemocy

Część pierwsza - Pytania ogólne

1. Płeć2. Wiek3. Wykształcenie4. Stan cywilny5. Posiadanie dzieci6. Sytuacja na rynku pracy7. Ocena własnej sytuacji materialnej8. Korzystanie z form pomocy oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (finansowej, pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa itp.)9. Jakie są najważniejsze problemy społeczne wśród mieszkańców gminy? (proszę wymienić 4 najważniejsze.)

10. Jak ocenia Pani/pani warunki życia w Gminie Raba Wyżna?11. Proszę wskazać, jakie są najczęściej spotykanie przez Panią/Panią formy przemocy:

12. Proszę wskazać czy kiedykolwiek doświadczył (a) Pan(i) przemocy fizycznej?13. Jak często zdarzyło się Panu (i) doświadczyć przemocy fizycznej?14. W jakiej sytuacji/ w jakim miejscu doświadczył (a) Pan (i) przemocy fizycznej?

15. Proszę powiedzieć czy kiedykolwiek doświadczył (a) Pan (i) przemocy psychicznej?16. Jak często zdarzyło się Panu (i) doświadczyć przemocy psychicznej?17. W jakiej sytuacji/ w jakim miejscu doświadczył (a) Pan (i) przemocy psychicznej?