Rozporządzenie Rady 1083/2006 Fundusze Strukturalne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Rozporządzenie Rady 1083/2006 Fundusze Strukturalne
Art. 16  Równość między  mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja

„Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy”.