Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej

plakat_projekt unijny_ITK_2017_suski_nowotarski_limanowski_nowosadecki-Zapraszamy do udziału w projekcie:

„Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim, Sądeckim, Limanowskim, Suskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny. 

Dla kogo – trzeba spełniać min. 2 kryteria. 

 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub niekatywne (nie studiujące, nie uczące się) 
 • Osoby korzystające z pomocy MOPS,GOPS, OPS 
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
 • Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną 
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+), 
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 
 • Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia 
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 

W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak: 

 • Indywidualne spotkania z doradcą- budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), 
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- ukierunkowane na przyszły staż-pracę. 
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator), 
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat, 
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat, 
 • Staże zawodowe (3-4 mc) z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe 1700 zł, netto. 

 Dla uczestników możliwy jest: 

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniach. (13zł/brutto za godzinę), 
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia. 

 Informacje i szczegóły: 

Rekruter: Krzysztof Sondej- 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl 

Doradcy: powiat nowotarski, suski: 570-400-793, 570-400-736  

powiat limanowski, nowosądecki: 513-682-441 

Do pobrania: Dokument, Plakat

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.