Archiwum kategorii: Bez kategorii

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


„Rodzina 500+” wnioski do pobrania

Wypełniony i podpisany wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami) prosimy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-721 Raba Wyżna 41  


Bezpieczny senior – przydatne informacje

Informator Oszustwo na Policjanta Poradnik-Senior    


Wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie lub nieodwracalne upośledzenie …


Informacje ogólne

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN USTAWA „ZA ŻYCIEM” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje że od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje

Czytaj więcej »


„Wybieram pomoc” – kampania medialna

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowania jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. szczegóły


Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Makuszyńskiego 9 34-500 Zakopane tel. 18 20 644 54 tel: 18 30 709 50 pon. – sob. w godz. 8:00-20:00 telefon interwencyjny kom: 531 332 394 codziennie od 20:00

Czytaj więcej »


Pamiętaj przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim i swoich dzieci

Pamiętaj przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim i swoich dzieci! Może się zdarzyć, że z powodu przemocy trzeba będzie ratować się ucieczką. Pamiętaj wtedy, żeby zabrać ze sobą ważne dokumenty i rzeczy, które mogą być Ci pomocne w późniejszym czasie. Weź

Czytaj więcej »


Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama. Skorzystaj ze pomocy specjalistów. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Przepisy prawa karnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwalają na stosowanie wobec osób dopuszczających się przestępstw przemocy w rodzinie nakazu opuszczenia mieszkania

Czytaj więcej »


Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy? Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty. Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie

Czytaj więcej »