Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 22.01.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywać się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


Zbiórka żywności – podziękowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu własnym i osób obdarowanych składa serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Zespołu Szkół w Skawie, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, za zaangażowanie w akcję zbiórki żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Raba Wyżna. Wszystkie dary zostały

Czytaj więcej »


Zakończenie projektu systemowego „ Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro”.

  Zakończyła się VII edycja projektu systemowego „ Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro”. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”. Projekt systemowy realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet

Czytaj więcej »


Spotkanie przy wigilijnym stole

Wójt Gminy Raba Wyżna serdecznie zaprasza na spotkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w budynku Gimnazjum nr 1 im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Mieszkańcy gminy Raba Wyżna

Czytaj więcej »


SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCO – INTEGRACYJNE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza beneficjentów i beneficjentki ostateczne biorące udział w projekcie systemowym pt:.”Nowy zawód – nowa perspektywa- lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”, wraz ze swoimi rodzinami do

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – GRUDZIEŃ

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 27.11.2014 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.


BEZPŁATNE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – LISTOPAD

    Podobnie jak w miesiącach poprzednich zapraszamy do korzystania z Indywidualnych Poradnictw Prawnego i Psychologicznego, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Wszystkich

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia profilaktyczno – sportowe zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej pt. „Nowy zawód nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna” Serdecznie zapraszamy dzieci i

Czytaj więcej »


WYCIECZKA DO BOCHNI

                  W dniu 27.09.2014r. dla beneficjentów i beneficjentek, biorących udział w projekcie systemowym pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” oraz dla ich rodzin, została zorganizowana wycieczka do

Czytaj więcej »