BEZPŁATNE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – LISTOPAD

    Podobnie jak w miesiącach poprzednich zapraszamy do korzystania z Indywidualnych Poradnictw Prawnego i Psychologicznego, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Wszystkich

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia profilaktyczno – sportowe zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej pt. „Nowy zawód nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna” Serdecznie zapraszamy dzieci i

Czytaj więcej »


WYCIECZKA DO BOCHNI

                  W dniu 27.09.2014r. dla beneficjentów i beneficjentek, biorących udział w projekcie systemowym pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” oraz dla ich rodzin, została zorganizowana wycieczka do

Czytaj więcej »


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014r. w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – Zamawiający (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej) informuje, że na wykonawcę usługi

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »


BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – PAŹDZIERNIK

      Indywidualne poradnictwo psychologiczne, realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” odbędzie się 16 października 2014r. o godz.14:00 – 16:00


BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE- PAŹDZIERNIK

    Indywidualne poradnictwo prawne, realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” odbędzie się 07 października 2014r.o godz.15:00 – 17:00


Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Szczegóły w załączniku. zapytanie   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


Świadczenia rodzinne – dodatkowe dyżury pracowników

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że od dnia 15.09.2014 r.  od poniedziałku do piątku w dziale świadczeń rodzinnych będzie pełniony dyżur do godziny 17:00.   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie z zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuję, że wybrano następującą wykonawcę usługi. – Panią Beatę Wójciak. Kierownik GOPS Danuta Lemiszka