Projekt „Pierwszy dzwonek” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytania:   Czy dzieci z klas „O” są objęte wsparciem „Pierwszy dzwonek”, w świadczeniach rodzinnych przysługuje dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, natomiast stypendium szkolne dla w/w klasy nie przysługuje? Zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu przez ucznia należy rozumieć dziecko uczęszczające

Czytaj więcej »


ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie z zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuję, że wybrano następującą wykonawcę usługi. – Panią Beatę Wójciak. Kierownik GOPS Danuta Lemiszka


Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż termin składania wniosków o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” został przedłużony do 30 lipca 2014 r.


„Pierwszy dzwonek” – projekt dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Informujemy, że od 21 lipca 2014 r.  do dnia 24 lipca 2014r. do godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej można składać deklaracje do projektu „Pierwszy dzwonek”. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie finansowe przeznaczone na dofinansowanie do

Czytaj więcej »


Bezpłatne kursy zawodowe

Centrum Edukacyjne McGregor Language Schools z siedzibą w Myślenicach w partnerstwie z Centrum Językowym EVEREST z siedzibą w Krakowie realizują projekt partnerski współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzi i ambitni – potrzebni od zaraz! Głównym celem

Czytaj więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich

Czytaj więcej »


INFORMACJA ODNOŚNIE KOLONI DO JASTARNI w dniach 2-12 sierpnia 2014

Planowany Wyjazd: Piątek – 1 sierpnia 2014 roku o godz. 22:00 spod kościoła parafialnego w Rabie Wyżnej. (zbiórka o godz. 21:30 ) Powrót: Środa – 13 sierpnia 6:00/8:00 Zabieramy ze sobą: -  ważną legitymację szkolną, którą przy wejściu do autokaru

Czytaj więcej »


Zmiana godzin dużuru terapeutki uzależnień

W dniu 15.07.2014 dyżur terapeutki uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie odbywał się w godzinach od 13:30 do 15:30. Za zmianę przepraszamy.


Informacja w sprawie zapytania ofertowego

w sprawie zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe), do dnia wyznaczonego w zapytaniu ofertowym tj. 10.07.2014r.  nie została złożona żadna oferta. Kierownik GOPS Danuta Lemiszka


Kolonia letnia dla dzieci rolników

W terminie 11-24 lipca 2014 r. w Białym Dunajcu organizowana jest kolonia letnia dla dzieci rolników. Koszt uczestnictwa w kolonii to 350 zł plus koszty transportu (dzieci do 16-tego roku życia, których jeden z rodziców płaci KRUS w pełnym zakresie

Czytaj więcej »