Bezpłatne porady prawne

Po raz dziewiąty 18 kwietnia każdy będzie mógł uzyskać pomoc prawną w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W ogólnopolską akcję włączą się licznie adwokaci i aplikanci adwokaccy ze 178 miast w całej Polsce. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Bronisław

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 26.03.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywać się w godzinach od 13:45 do 15:45. Dyżur w tych samych godzinach będzie odbywać się także 2 kwietnia (Wielki Czwartek). Za utrudnienia

Czytaj więcej »


Ogłoszenie o naborze wniosków konkursowych na realizację zadań profilaktycznych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs na realizację programów profilaktycznych dla dzieci wyjeżdżających na kolonie letnie/zielone szkoły/wycieczki jedno i kilkudniowe. Zasadniczym celem wyjazdu powinny być działania profilaktyczne – przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja

Czytaj więcej »


Dyżur radcy prawnego w marcu 2015 r.

Radca prawny będzie pełnił dyżur w GOPS w Rabie Wyżnej 10 marca w godzinach od 15:00 do 17:00.  


Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 22.01.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywać się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


Zbiórka żywności – podziękowania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu własnym i osób obdarowanych składa serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Zespołu Szkół w Skawie, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, za zaangażowanie w akcję zbiórki żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Raba Wyżna. Wszystkie dary zostały

Czytaj więcej »


Zakończenie projektu systemowego „ Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro”.

  Zakończyła się VII edycja projektu systemowego „ Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro”. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”. Projekt systemowy realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet

Czytaj więcej »


Spotkanie przy wigilijnym stole

Wójt Gminy Raba Wyżna serdecznie zaprasza na spotkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w budynku Gimnazjum nr 1 im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Mieszkańcy gminy Raba Wyżna

Czytaj więcej »


SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCO – INTEGRACYJNE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza beneficjentów i beneficjentki ostateczne biorące udział w projekcie systemowym pt:.”Nowy zawód – nowa perspektywa- lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”, wraz ze swoimi rodzinami do

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – GRUDZIEŃ

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »