ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH GRUPY WSPARCIA

Osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie

Czytaj więcej »


Apel o pomoc dla osób ewakuowanych z Mariupola

W związku z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WP-IV.9440.4.2015 z dnia 8 stycznia 2016r. z apelem o pomoc dla osób ewakuowanych z Mariupola – zwracamy się do wszystkich osób dobrej woli o przekazywanie dobrowolnej pomocy finansowej na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Czytaj więcej »


INFORMACJA

W dniu 14 stycznia 2016r. Dyżur  Pracownika Socjalnego w Punkcie Przemocy odbywa się w terenie.


Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 17.12.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywał się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


Turnusy opiekuńcze dla osób ze schorzeniami neurologicznymi narządu ruchu

Kraków, 10.12.2015 Urzędy Miast i Gmin, MOPS, GOPS, MGOPS Województwa Małopolskiego Dotyczy: turnusów opiekuńczych dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego oraz przez Gminy województwa Małopolskiego w postaci zasiłku celowego 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna się kolejny etap organizacji turnusów opiekuńczych dofinansowanych przez

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 19.11.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.


Punkt Wsparcia i Informacji Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 29.10.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie odbywał będzie się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


konkurs plastyczny „ Jan Paweł II -Papież Miłosierdzia” – dodatkowe nagrody

Organizatorzy konkursu „Jan Paweł II -Papież Miłosierdzia” podjęli decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla laureatów II i III miejsca w kategorii wiekowej klasy od I do III szkoły podstawowej oraz klasy od IV-VI szkoły podstawowej. Nagrodą będzie wyjazd do Kina

Czytaj więcej »