Informujemy że został przedłużony termin składania prac w pierwszym etapie konkursu „Jan Paweł II w gronie świętych” do dnia 8-12-2017

  Informujemy że został przedłużony termin składania prac w pierwszym etapie konkursu „Jan Paweł II – w gronie świętych” do dnia 8-12-2017   Podajemy zakres wiadomości obowiązujący do II etapu konkursu "Jan Paweł II – w gronie świętych", jednocześnie przypominamy

Czytaj więcej »


SPOTKANIE EDUKACYJNE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM ORAZ PRAWNIKIEM W GMINIE RABA WYŻNA

Spotkanie edukacyjne realizowane w ramach zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dofinansowanie ośrodka związane jest z realizacją zadań/działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w tym realizację zadań

Czytaj więcej »


Program Integracji Społecznej w Gminie Raba Wyżna – hasło tej edycji to: Jan Paweł II – w gronie świętych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Raba Wyżna wszyscy   Nasz znak: 420.1.2017 Raba Wyżna, dnia 23.10.2017r.   Program – Jan Paweł IIPragnę poinformować, że z inicjatywy Wójta Gminy Raba Wyżna wzorem lat ubiegłych realizowany jest Program Integracji Społecznej

Czytaj więcej »


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE EDUKACYJNE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM ORAZ PRAWNIKIEM

  Spotkanie realizowane w ramach zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Dofinansowanie ośrodka związane jest z realizacją zadań/działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w tym realizację zadań

Czytaj więcej »


Spotkanie dla rodziców realizowane w ramach zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie ośrodka związane jest z realizacją zadań/działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w tym realizację zadań na rzecz osób doświadczających przemocy, osób starszych, dzieci i młodzieży dorastających w rodzinach problemowych.           W dniu 27.09.2017 r. o godzinie 9:00 w

Czytaj więcej »


Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

Czytaj więcej »


Rodzina wolna od przemocy

Spotkanie dla rodziców realizowane jest w ramach zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. ZAPROSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza rodziców do wzięcia udziału w spotkaniu

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 14.09.2017 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywał się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Informacja o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy: Administrator aplikacji i sieci informatycznej