Spotkanie przy wigilijnym stole

Wójt Gminy Raba Wyżna serdecznie zaprasza na spotkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w budynku Gimnazjum nr 1 im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Mieszkańcy gminy Raba Wyżna

Czytaj więcej »


SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCO – INTEGRACYJNE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza beneficjentów i beneficjentki ostateczne biorące udział w projekcie systemowym pt:.”Nowy zawód – nowa perspektywa- lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”, wraz ze swoimi rodzinami do

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – GRUDZIEŃ

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 27.11.2014 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.


BEZPŁATNE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – LISTOPAD

    Podobnie jak w miesiącach poprzednich zapraszamy do korzystania z Indywidualnych Poradnictw Prawnego i Psychologicznego, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Wszystkich

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia profilaktyczno – sportowe zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej pt. „Nowy zawód nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna” Serdecznie zapraszamy dzieci i

Czytaj więcej »


WYCIECZKA DO BOCHNI

                  W dniu 27.09.2014r. dla beneficjentów i beneficjentek, biorących udział w projekcie systemowym pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” oraz dla ich rodzin, została zorganizowana wycieczka do

Czytaj więcej »


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014r. w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – Zamawiający (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej) informuje, że na wykonawcę usługi

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »


BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – PAŹDZIERNIK

      Indywidualne poradnictwo psychologiczne, realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” odbędzie się 16 października 2014r. o godz.14:00 – 16:00