WYCIECZKA DO BOCHNI

                  W dniu 27.09.2014r. dla beneficjentów i beneficjentek, biorących udział w projekcie systemowym pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” oraz dla ich rodzin, została zorganizowana wycieczka do

Czytaj więcej »


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2014r. w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – Zamawiający (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej) informuje, że na wykonawcę usługi

Czytaj więcej »


ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE – PAŹDZIERNIK

    Zajęcia edukacyjno – kulturalne realizowane w ramach projektu systemowego pt.”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne ZAJĘCIA EDUKACYJNO – KULTURALNE Zajęcia

Czytaj więcej »


BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – PAŹDZIERNIK

      Indywidualne poradnictwo psychologiczne, realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” odbędzie się 16 października 2014r. o godz.14:00 – 16:00


BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE- PAŹDZIERNIK

    Indywidualne poradnictwo prawne, realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” odbędzie się 07 października 2014r.o godz.15:00 – 17:00


Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Szczegóły w załączniku. zapytanie   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


„Pierwszy Dzwonek” – Drugi etap wypłat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w dniu 16.09.2014 r. (wtorek) w kasie Urzędu Gminy Raba Wyżna nastąpi II etap wypłat dofinansowania w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek” dla rodzin, w których zakończono postępowanie administracyjne (przeprowadzono wywiad

Czytaj więcej »


ZAKOŃCZENIE JEDNEGO Z ETAPÓW PROJEKTU PROJEKT SYSTEMOWY PT ”NOWY ZAWÓD – NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZE JUTRO. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWE W GMINIE RABA WYŻNA.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył jeden z etapów projektu systemowego pt.: ”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji Społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii

Czytaj więcej »


Świadczenia rodzinne – dodatkowe dyżury pracowników

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że od dnia 15.09.2014 r.  od poniedziałku do piątku w dziale świadczeń rodzinnych będzie pełniony dyżur do godziny 17:00.   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


„Pierwszy Dzwonek” – Pierwszy etap wypłat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w dniu 10.09.2014 r. (środa) w kasie Urzędu Gminy Raba Wyżna nastąpi I etap wypłat dofinansowania w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek” dla rodzin, w których zakończono postępowanie administracyjne (przeprowadzono wywiad

Czytaj więcej »