Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Szczegóły w załączniku. zapytanie   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


„Pierwszy Dzwonek” – Drugi etap wypłat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w dniu 16.09.2014 r. (wtorek) w kasie Urzędu Gminy Raba Wyżna nastąpi II etap wypłat dofinansowania w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek” dla rodzin, w których zakończono postępowanie administracyjne (przeprowadzono wywiad

Czytaj więcej »


ZAKOŃCZENIE JEDNEGO Z ETAPÓW PROJEKTU PROJEKT SYSTEMOWY PT ”NOWY ZAWÓD – NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZE JUTRO. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWE W GMINIE RABA WYŻNA.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył jeden z etapów projektu systemowego pt.: ”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji Społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii

Czytaj więcej »


Świadczenia rodzinne – dodatkowe dyżury pracowników

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że od dnia 15.09.2014 r.  od poniedziałku do piątku w dziale świadczeń rodzinnych będzie pełniony dyżur do godziny 17:00.   Danuta Lemiszka Kierownik GOPS w Rabie Wyżnej


„Pierwszy Dzwonek” – Pierwszy etap wypłat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w dniu 10.09.2014 r. (środa) w kasie Urzędu Gminy Raba Wyżna nastąpi I etap wypłat dofinansowania w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek” dla rodzin, w których zakończono postępowanie administracyjne (przeprowadzono wywiad

Czytaj więcej »


Projekt „Pierwszy dzwonek” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytania:   Czy dzieci z klas „O” są objęte wsparciem „Pierwszy dzwonek”, w świadczeniach rodzinnych przysługuje dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, natomiast stypendium szkolne dla w/w klasy nie przysługuje? Zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu przez ucznia należy rozumieć dziecko uczęszczające

Czytaj więcej »


ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie z zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuję, że wybrano następującą wykonawcę usługi. – Panią Beatę Wójciak. Kierownik GOPS Danuta Lemiszka


Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż termin składania wniosków o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” został przedłużony do 30 lipca 2014 r.


„Pierwszy dzwonek” – projekt dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Informujemy, że od 21 lipca 2014 r.  do dnia 24 lipca 2014r. do godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej można składać deklaracje do projektu „Pierwszy dzwonek”. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie finansowe przeznaczone na dofinansowanie do

Czytaj więcej »


Bezpłatne kursy zawodowe

Centrum Edukacyjne McGregor Language Schools z siedzibą w Myślenicach w partnerstwie z Centrum Językowym EVEREST z siedzibą w Krakowie realizują projekt partnerski współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzi i ambitni – potrzebni od zaraz! Głównym celem

Czytaj więcej »