Zawiadomienie – wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Z zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuję, że wybrano następującą wykonawcę usługi Panią Barbarę Prokop zam. Podsarnie. Kierownik GOPS Danuta Lemiszka


Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich

Czytaj więcej »


Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Informacja W sprawie zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi całościowe zaburzenia rozwojowe), do dnia wyznaczonego w zapytaniu ofertowym tj. 22.06.2015r. nie została złożona żadna oferta. Danuta Lemiszka Kierownik GOPS


Zakończenie projektu „Profilaktyka w terenie”

W dniach od 16 marca 2015 do 10 czerwca 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczeła akcję profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Gminy Raba Wyżna: „Trzeźwy kierowca za kółkiem”, „Bezpiecznie tam i z powrotem”, hasła te były pomysłem młodzieży z

Czytaj więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 07.05.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywać się w terenie. Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań profilaktycznych

W dniu 5 maja 2015 r. Komisja w składzie: Danuta Lemiszka Paweł Wojdyła Maciej Latawiec Jolanta Michalska-Sobczak oceniła wnioski na realizację zadań profilaktycznych na rok 2015. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie merytorycznej wniosków uwzględniano opisane

Czytaj więcej »


„PIERWSZY DZWONEK” – rusza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Projekt „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Projekt jest realizowany ze środków  finansowych Województwa Małopolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Czytaj więcej »


Bezpłatne porady prawne

Po raz dziewiąty 18 kwietnia każdy będzie mógł uzyskać pomoc prawną w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W ogólnopolską akcję włączą się licznie adwokaci i aplikanci adwokaccy ze 178 miast w całej Polsce. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Bronisław

Czytaj więcej »


Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W dniu 26.03.2015 r. dyżur w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie będzie odbywać się w godzinach od 13:45 do 15:45. Dyżur w tych samych godzinach będzie odbywać się także 2 kwietnia (Wielki Czwartek). Za utrudnienia

Czytaj więcej »